Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-28 11:35:32  pawel-filipczak pawel-filipczak

Pole category_id zmieniło wartość z '5223' na '28441'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id522328441
2018-05-28 11:36:01  pawel-filipczak pawel-filipczak

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="width: 100%"> KLAUZULA INFORMACYJNA</h2> <div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="font-size: 0.8em">Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 og&oacute;lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:</span></p> <ol> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lw&oacute;wku Śląskim ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lw&oacute;wek Śląski, tel. +48 75 782 2222,&nbsp; kplwowek@kwpsp.wroc.pl.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lw&oacute;wku Śląskim&nbsp; wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:(50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 71, e-mail: <a href="mailto:iod@kwpsp.wroc.pl">iod@kwpsp.wroc.pl</a>)</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO &ndash; w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, os&oacute;b poszkodowanych, właścicieli lub zarządc&oacute;w obiekt&oacute;w, wobec kt&oacute;rych prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepis&oacute;w odrębnych ustaw.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z&nbsp;ustawy.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Przysługuje Pani/Panu prawo do:</span></li> </ol> <ul style="margin-left: 80px;"> <li> <p> <span style="font-size: 0.8em">żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size: 0.8em">wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt&oacute;rym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: <a href="mailto:kancelaria@giodo.gov.pl">kancelaria@giodo.gov.pl</a>) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.</span></p> </li> </ul> <ol start="8"> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o kt&oacute;rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO</span></li> </ol> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="font-size: 0.8em">Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 og&oacute;lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:</span></p> <ol> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lw&oacute;wku Śląskim ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lw&oacute;wek Śląski, tel. +48 75 782 2222,&nbsp; kplwowek@kwpsp.wroc.pl.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lw&oacute;wku Śląskim&nbsp; wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:(50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 71, e-mail: <a href="mailto:iod@kwpsp.wroc.pl">iod@kwpsp.wroc.pl</a>)</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO &ndash; w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, os&oacute;b poszkodowanych, właścicieli lub zarządc&oacute;w obiekt&oacute;w, wobec kt&oacute;rych prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepis&oacute;w odrębnych ustaw.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z&nbsp;ustawy.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Przysługuje Pani/Panu prawo do:</span></li> </ol> <ul style="margin-left: 80px;"> <li> <p> <span style="font-size: 0.8em">żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size: 0.8em">wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt&oacute;rym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: <a href="mailto:kancelaria@giodo.gov.pl">kancelaria@giodo.gov.pl</a>) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.</span></p> </li> </ul> <ol start="8"> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o kt&oacute;rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO</span></li> </ol> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek Śląski, tel. +48 75 782 2222,  kplwowek@kwpsp.wroc.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:(50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 71, e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek Śląski, tel. +48 75 782 2222,  kplwowek@kwpsp.wroc.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:(50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 71, e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
2019-04-12 09:42:37  pawel-filipczak pawel-filipczak

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="font-size: 0.8em">Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 og&oacute;lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:</span></p> <ol> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lw&oacute;wku Śląskim ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lw&oacute;wek Śląski, tel. +48 75 782 2222,&nbsp; kplwowek@kwpsp.wroc.pl.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lw&oacute;wku Śląskim&nbsp; wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:(50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 71, e-mail: <a href="mailto:iod@kwpsp.wroc.pl">iod@kwpsp.wroc.pl</a>)</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO &ndash; w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, os&oacute;b poszkodowanych, właścicieli lub zarządc&oacute;w obiekt&oacute;w, wobec kt&oacute;rych prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepis&oacute;w odrębnych ustaw.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z&nbsp;ustawy.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Przysługuje Pani/Panu prawo do:</span></li> </ol> <ul style="margin-left: 80px;"> <li> <p> <span style="font-size: 0.8em">żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size: 0.8em">wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt&oacute;rym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: <a href="mailto:kancelaria@giodo.gov.pl">kancelaria@giodo.gov.pl</a>) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.</span></p> </li> </ul> <ol start="8"> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o kt&oacute;rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO</span></li> </ol> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="font-size: 0.8em">Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 og&oacute;lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:</span></p> <ol> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lw&oacute;wku Śląskim ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lw&oacute;wek Śląski, tel. +48 75 782 2222,&nbsp; kplwowek@kwpsp.wroc.pl.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lw&oacute;wku Śląskim&nbsp; wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:(Maciej Nebelski , e-mail: <a href="mailto:iod@kwpsp.wroc.pl">iod@kwpsp.wroc.pl</a>)</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO &ndash; w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, os&oacute;b poszkodowanych, właścicieli lub zarządc&oacute;w obiekt&oacute;w, wobec kt&oacute;rych prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepis&oacute;w odrębnych ustaw.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z&nbsp;ustawy.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Przysługuje Pani/Panu prawo do:</span></li> </ol> <ul style="margin-left: 80px;"> <li> <p> <span style="font-size: 0.8em">żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size: 0.8em">wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt&oacute;rym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: <a class="ox-39003c9670-moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:kancelaria@uodo.gov.pl">kancelaria@uodo.gov.pl</a>) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.</span></p> </li> </ul> <ol start="8"> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.</span></li> <li style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 0.8em">Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o kt&oacute;rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO</span></li> </ol> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek Śląski, tel. +48 75 782 2222,  kplwowek@kwpsp.wroc.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:(50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 71, e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek Śląski, tel. +48 75 782 2222,  kplwowek@kwpsp.wroc.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:(Maciej Nebelski , e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
2018-05-28 11:32:29  pawel-filipczak pawel-filipczak

Utworzono artykuł 136909 o nazwie 'KLAUZULA INFORMACYJNA'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste136909
user_idpuste2500223
resource_idpuste1860
namepusteKLAUZULA INFORMACYJNA
category_idpuste5223
language_idpuste1
shortpusteZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
fullpuste

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek Śląski, tel. +48 75 782 2222,  kplwowek@kwpsp.wroc.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:(50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 71, e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
publishfrompuste2018-05-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteklauzula-informacyjna

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się