Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym "Dostawa
dwóch lekkich samochodów o nadwoziu typu SUV"
12.01.2021 więcej
Zawiadomienie o postępowania przetargowym
Protokół z otwarcia ofert
12.01.2021 więcej
Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego
Dostawa dwóch lekkich samochodów operacyjnych o nadwoziu typu
SUV dla KP PSP w Lwówku Śląskim
05.01.2021 więcej
Zawiadomienie o postępowania przetargowym - Budowa budynku ...
Zawiadomienie o postępowania przetargowym - Budowa budynku
biurowo-garażowego w KP PSP Lwówek Śląski
27.11.2020 więcej
Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego
Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego na budowę
budynku biurowo-garażowego KPPSP w Lwówku Śląskim
20.11.2020 więcej
Zawiadomienie o postępowania przetargowym na Remont garażu JRG
Protokół z otwarcia ofert, informacja o wyborze i środkach
finansowych w przetargu nieograniczonym na Remont garażu JRG
03.11.2020 więcej
Zawiadomienie o postępowania przetargowym
Zawiadomienie o postępowania przetargowym na zakup systemu
łączności radiowej dla KP PSP
28.10.2020 więcej
Zawiadominie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "dostawa
dwóch samochodów osobowych o nadwoziu typu SUV i Jednego
samochodu dostawczego"
27.10.2020 więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont
posadzek w garażach KPPSP w Lwówku Śląskim"
29.11.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery w przetargu na
remont posadzek w garażch Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
we Lwówku Śląskim. NR Referencyjny PT.237.4.8.2018
27.11.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się